Proizvajamo tehnično visoko zahtevne izdelke večjih in manjših serij za znane naročnike na  domačem in tujem trgu.


Poleg brizganja duroplastov obvladamo tudi naknadno obdelavo izdelkov. Izdelke po potrebi peskamo, brusimo, vstavljamo vložke ter preko naših partnerjev lahko tudi pobarvamo, galvaniziramo ali potiskamo.

Glavne
dejavnosti
našega podjetja

Zaupanje, ki nam ga izkazujejo naši poslovni partnerji je vodilo za kakovostno poslovanje podjetja. Sistem proizvodnje in poslovanja smo prilagodili zahtevam naših partnerjev, kar potrjuje kakovost naših izdelkov in storitev, ki jih nudimo strankam.

Zagotavljanje
kakovosti

Zaupanje kupcev želimo povečati

s kakovostjo naših izdelkov

s čim krajšim odzivnim časom

s fleksibilnostjo naših storitev

z izpolnjevanjem zastavljenih rokov

z iskanjem optimalnih rešitev pri izdelavi izdelkov in pri konstrukciji orodij

s stalnim nadzorom nad proizvodnimi procesi